A foglalás és ajánlatkérés formája

A foglalás és ajánlatkérés formája

 

A Center Konferenciaterem Konferencia terem foglalást kizárólag e-mailben, online foglalási rendszeren keresztül fogad el.

Az ügyfelek kapcsolatfelvételének megkönnyítése érdekében a Center konferenciaterem online foglalási rendszert üzemeltet, amely megtalálható honlapunk www.centerkonferenciaterem.hu weboldalán.
Kérjük, a foglalni szándékozó ügyfeleket, hogy a foglalási rendszerben kért minden adatot pontosan és értelemszerűen kitölteni szíveskedjenek, különös tekintettel az elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím és postázási cím) helyes megadására.

A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég felelőssége. Amennyiben az ügyfél a foglalásban megadott telefonszámon, illetve e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás megerősítésére, a Center konferenciaterem fenntartja a foglalás törlésének jogát.
Kérjük ügyfeleinket, hogy a konferenciaterem bérléssel kapcsolatos bármilyen kérésüket az „üzenet” rovatba írják be.

Az e-mail útján történő foglalás esetén is kérjük az online foglalási rendszerben kért adatokat megadni: név, telefonszám, postacím, e-mail cím. Telefonon keresztül csak tájékoztatást tudunk adni.
Az ügyfél a foglalásával elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadja!

Ajánlatkérés esetén a Center konferenciaterem az összeállított ajánlatot írásban küldi el az ügyfél részére, mely nem minősül visszaigazolásnak. Az ajánlat elfogadásának írásban történő megerősítése esetén, a foglalás visszaigazolásának elküldés után válik véglegessé.

Fizetési Feltételek:

A számlázási rend akként alakul, hogy a Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számla alapján  8 napos fizetési határidővel fizeti meg átutalással vagy készpénzben a Bérbeadó házipénztárába.
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének átutalással tesz eleget, úgy a következőkben rögzítésre kerülő bankszámlára köteles az átutalást teljesíteni: a bérleti díj a Bérbeadó K&H Banknál 10402805-50526550-56721005 számon vezetett pénzintézeti számlájára fizetendő.